Như tiêu đề, ace ai có file hoặc có máy nhờ ace read cho e xin file con này với ạ .E xin cảm ơn trước ạ . Tình trạng e nhận máy nó đã lỗi pm nặng toàn tự tải ứng dụng về . đã Factory bằng tay nhưng k hết ạ . Nhờ ace có file giúp e với !


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]