Cần giúp SKY 870 mất nguồn , kẹp dòng treo kim 0,1a , em cắm cáp máy tính không nhận , máy tự yên chết nhé các bác , bác nào làm nhiều dòng sky này vào giúp em vs , em cảm ơn


Chú ý : Không được dùng fone chữ đỏ khi post bài (đã est)[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]