Như tiêu dề em nhận con iphone 4 main zin chưa sữa gì cấp nguồn treo 0.1a đứng yên luôn không biêt làm từ đâu ae có ai gặp qua xin chỉ giúp


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]