Rom Tiếng Việt Samsung Galaxy A7 SM-A700H
Model.................................. SM-A700H
Model name.........................GALAXY A7
Country................................ Vietnam
Version................................ Android 5.0.2
Changelist............................ 6559680
Build date............................. Sat, 26 Dec 2015 08:45:18 +0000
Product code......................... XXV
PDA...................................... A700HXXU1BOL3...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]