LG G3 khóa hình vẽ ko not hard reset, Reset FRP remove google account, xoa tài khoản xác minh google, data recovery OK....

Call : 0909.877791 (mr.Nam)

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]