Máy LG G2 D800 máy up rom chết boot đen sì, cắm vào máy tính không nhận gì cả. Yêu cầu là cứu luôn và ngay.

Chích choác một tí cho PC nhận máy ra rất nhiều ổ đĩa đòi format rồi cứu OK

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]