3GS 6.1.6 BB 6.15. Mình đã cài file Ultrasn0w khác, nguồn của HIP thì lâu lâu No Service lun, khời động lại thì bình thường. Để khoảng 2-3 ngày thì bị lại. Ai đã gặp trường hợp thì chia sẽ giúp mình. Cám ơn trước


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]