em mới nhận cây lumia x2 ban đầu máy vẫn lên nguồn nhưng khách nói dùng hay bị giật lác và yeu cầu chạy lại phần mềm.em đã chạy
bản 2.1.0.11 bằng atf báo ok hết nhưng khi khởi động lại thì nó cứ treo logo mãi.em factory ok cũng không được.anh em tròn diễn đàn đã gặp qua con này xin
chỉ giáo cho em với ạ.em chân thành cảm ơn [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]