Như tiều ai có sơ đồ câu màn cho mình xin với ạ.
nhận con máy rơi nước.đo thấy chân màn hình mất tổng trở.ai làm qua cho mình xin hướng dẫn câu với ạ.cám ơn đã chia sẻ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]