nhận máy sam sung s5630 chết nguồn đã thay nguồn khác rôi sống của mên khác đóng lại lên chữ sam sung lại tắt không thể về chế độ để nạp lại rom nay lên đây mong anh em chỉ giùm cứu máy vs ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]