em vừa tậu con A8 A800S sim sóng imei ok hết mà baseband nó báo unknown .Các cao thủ đi qua xin giúp e phát [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]