như tiêu đề máy để lâu tự dưng bị em đã vệ sinh sạch sẽ gỡ bỏ màn, thay con 3 chân từ mên khác sang vẫn không được lấy con 3 chân của 1202 qua cũng không được nhờ các bác chỉ giáo thêm trước khi tháo lồng lắc cpu ạ em cảm ơn nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]