em nhận cây e160s cắm sạc vận nhận nhưng ko nhận đường usb để kết nối dữ liệu và chạy phần mềm em đã thay con 6 chân ngay chân sạc mà cũng ko được ae ai làm qua con này chỉ giúp em cái

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]