em mới nhận một em iphone 5 khách mang đến bảo đang dùng bình thường trẻ con ngịch chữ to hết cả màn hình tắt nguồn đi bật lên thì không thấy lên nữa màn hình thành mầu nâu gợn gợn. em kiểm tra vệ sinh socket màn hình thay màn khách vẫn vậy . bật nguồn vẫn lên táo trong trẻo không mất màu nhưng khi lên rồi thì màn hình chỉ hơi sáng màu lâu anh em gặp rồi xin chỉ giúp thanks nhiều .


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]