Em nhận iphone 6 plus ,Restore chạy hết phần software đến đoạn frimware báo lổi 50 , Xin cao thủ chỉ điểm . Cảm ơn rất nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]