nhận máy lumia 435 sạc mãi không đầy pin câu theo hình ok nên chia sẻ cho anh em nào chưa biết. anh em biết rồi xin bỏ qua cho em[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]