[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]như tiêu đề máy đã qua tay câu kéo rồi ! mình làm lại đã oke nhưng còn nhưng phím ( Sym ,cách, chức năng khóa ) bị mất khang dòng ngoài. ae nào làm qua xin giúp


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]