Remove Samsung account Note 4 N910H 5.1.1 Lollipop ok
Remove Revation lock Samsung Note 4 N910H 5.1.1 Lollipop ok
Nhận máy trong tình trạng bị dính tài khoản samsung account do reset ở phiên bản 5.1.1 Lollipop
Xóa bỏ account Samsung vĩnh viễn, có thể up rom reset thoải mái

...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]