Trung Tâm Sửa chữa Iphone – Ipad-SmartPhone
TRUNG CÔI mobile
Xin kính chào toàn thể ae vietnamgsm
Sửa Chữa Tại Nhà Nên Giá Bao Rẻ
Giao nhận máy tận nơi cho Ae cửa hàng đã giao dịch vớiTrung Côi
Khu vực:Q 3,5,10,11 Tân Bình
BẢNG GIÁ THAM KHẢO SỬA CHỮA IPAD
BẢNG GIÁ SỬA CHỮA PHẦN CỨNG TRÊN MAIN IPAD:
IPAD 2:
Máy ipad 2 treo cáp 300k
Máy ipad 2 cấm cáp lên rồi tắt 500k
Máy ipad 2 mất sóng 400k
Máy ipad 2 mất âm thanh 400k
Máy ipad 2 không nhận wifi 500k
Máy ipad 2 no all 600k
Máy Ipad 2 mất...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]