nhờ ae nao làm qua chi giáo .minh nhận 1 cây 6300 tăm máy giăt 30phut đem sấy khô sử dung được 1 ngày máy bật nguôn chi sang 2 đèn hông . minh nhận và đã thay nguồn nho bệnh không hết .tiếp theo minh gỡ con nguôn to ra lam chân đóng lại khi bật nguôn thi thấy im tít . kim nguôn o giao động đèn hông cung không sáng . nhờ ae ai đà lam qua cho xin chut định hướng


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]