em mới nhận một em g530 khách mang đến bảo cắm sạc không vào ,mỗi lần cắm sạc phải tháo pin ra lắp lại rồi cắm sạc mới vào. e đã thay chân sạc mới cắm để tầm khoảng 10s thì mới thấy báo cắm sạc , thử cắm vào cổng usb kết nối máy tính thì lại báo sac ngay. ae ai gặp làm qua rồi chỉ giúp em vs ạ.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]