Sáng em nhận 1 cây máy 5s!!! Khách báo là đang xài hết pin, gắn sạc thì không báo!!! Em kít pin gắn vào mở lên treo táo!!!!
Mong anh em giúp đỡ, Chân Thành Cảm Ơn!!!!!!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]