Nhờ ae có tool diệt share giúp e hoặc a e giúp hướng dẫn e sử dụng lệnh adb,e vào cmd làm hoài ko được. thnks all:050:
p/s e ko biết post ở box nào nhờ Mod move về cho đúng. cám ơn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]