bác nào có file tiếng việt full+ chplay càng tốt cho e xin link, hoặc mua cũng được ah


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]