ở quê nên ko biết nhiều về iphone ae nào làm qua rồi chỉ e với cứ vào camera 360 là tự thoát ra luôn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]