nhận 2 máy treo logo...về odin em gim cáp không báo gì..cắm sạc vẫn nhận bt..chân sạc vẫn đầy đủ trở..đã thay chân sạc + lắc nguồn vẫn not ok.. ae có giải phap chia sẻ e với..thanks all:too_sad:


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]