em nhận 1 cây iphone 5s ban đầu thì nó bị: cắm tai nghe vào nghe rè.đang sửa được tai nghe thì tự dưng phím home không bấm được còn vân tay vẫn ok! anh em có sơ đồ phím home con này không cho em xin với ạ.em mò mãi chưa ra


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]