giúp e với nokia 301 máy khách đưa cắm sạc không báo gì .không tắm ,không nhảy lầu ,cắm sạc đo áp chân pin vẫn có áp 3.7v .đã thay con 3 chân v2050. thay n2320 10 chân . và thay v2201 3 chân .có lắc nhẹ con nguồn d2800 .vẫn vậy ! bác nào từng gặp chỉ giáo với ạ! tóm lại là cắm sạc vẫn vào điện nhưng không báo sạc .giúp em với .

- - - Updated - - -

úp cho các bác chiếu cố em!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]