Việt hóa SC-02E 4.3 FixFull By Steamviethoa

-Bản rom được Build port từ những model quốc tế. tính ổn định cao, không hao pin,
-Fix sms full không giới hạn, Fix danh bạ nhận được danh bạ trên sim không cần export ra thiết bị
-Và fix nhiều lỗi vặt khác không phù hợp với thị trường Việt Nam​

Model: SC-02E
Model name: GALAXY Tab 7.0 Plus
Country: Japan
Version: Android 4.3
Changelist: 2782590
Build date: Fri, 10 Oct 2014 01:53:36 +0000
Product Code: DCM
PDA: SC02EOMUBNJ2
CSC:...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]