Samsung Note 5 N920T Tiếng Việt 5.1.1 OkSamsung N920T Tiếng Việt Edited - Stock Rom - Ổn ĐịnhSamsung N920T Tiếng Việt - Hard Reset Không Mất Tiếng Việt[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...​
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]