bác nào có file flash xphone x6302 của viettel mà lock sài các mạng cho em xin ,thank trước ạ

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]