Máy bị treo logo, cắm vào pc báo usb not recognized,đo có kháng đã thay chân sạc mới vẫn như cũ, nóng mặt câu thẳng dây usb vào chân trên main vẫn not ok.
Máy này lại k có sơ đồ. đã remove 2 em tụ đen nối mass trên đường D+ D- rồi vẫn k đc. Bất lực đành lên đây cầu ae, xin đc chỉ giáo^:)^


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]