Như tiêu đề e muốn thoát ẩn con 4s v8.1.3 . Tình trạng e nó đang dùng bt , tìm ai-phôn đang Bật . nhà k có file nào cả nhờ ae ai có file backup chuẩn-sạch-đẹp của em nó up cho e xin với ạ .
Và nhờ ae có nhiều kinh nghiệm chỉ dẫn với ạ . E xin cảm ơn trước ạ .


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]