các bác cho em giải pháp bắt đầu từ đâu?thank


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]