như tiêu đề ae có file flash qua flash tool or file .BIN cho em xin..em cảm ơn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]