ae ai có file full 4 file có tv cho e xin với ạ . máy đang ở 5.1.1
Tình trạng: là nó k bật đc wifi, kt vẫn còn địa chỉ ạ . E muốn flash cho e nó trước khi muốn đụng khò hàn :D


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]