anh em giúp vs ạ đã nạp lại pm bằng ATF và và fatory báo ok hết mà vẫn chỉ nhận 1 sim


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]