như tiêu đề cắm sạc vào vẫn hiển thị chạy cục pin nhưng ko vào pin ,đã kiểm tra đo vẫn có áp và thay chân sạc ko được a e ai đã làm hoặc có sơ đồ cho mình xin với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]