1. Vào thư mục Drivers cài driver theo win
  2. Vào UpgradeDownload chạy file UpgradeDownload.exe
  3. Tháo pin điện thoại đảm bảo máy tắt nguồn hẳn.
  4. Trong UpgradeDownload.exe chọn biểu tượng trên cùng bên trái...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]