Chia sẻ nokia 215 trắng màn hình, anh em gặp múc cho nhanh, anh em biết rồi chém nhẹ tay ạ.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Chú ý: Nên vẽ đồ hoạ trên pic để ae dễ nhìn hơn nhé ! Thân


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]