cho em hỏi ngu tý lang thang trên mạng thấy tool Backup iCloud và restore Activation lockdown cho iPhone 4 nhưng chưa sử dụng lần nào ae cho hỏi file backup nằm ở đâu và có trước khi mình restor chưa.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]