Như tiêu đề, máy bị treo bánh răng. Bác nào có file cho e xin với ạ. Chân thành cảm ơn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]