1. Hướng dẫn cài recovery Teamwin 2.7.1.0 Sony A2 SO-04F
(Install Teamwin Recovery 2.7.1.0 for Sony A2 SO-04F)

  • Tải file sau về và giải nén: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
  • Kết nối điện thoại với máy tính - đảm bảo máy tính đã cài đầy đủ driver và điện thoại đã bật chế độ Gỡ rối USB (USB Debugging) + Nguồn không xác định (Unknown Sources) ( để hiển thị Tùy chọn cho nhà phát triển (Developer Options) các bạn vào Cài đặt --> Thông tin điện thoại --> gõ 7 lần vào Số...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]