e có con ipad 3 ban đầu dùng thì cứ tý lại sập nguồn. pin e thấy vẫn bình thường nên e restore lại e nó. nhưng cứ chạy được khoảng 60 phần trăm là e nó không chạy nữa và 1 lúc là máy tính báo lỗi 3. ai biết cách khắc phục lỗi này thì chỉ e với ak. thanks cả nhà nhiều ak

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]