HƯỚNG DẪN UP ROM MULTI-LANGUAGE CHO XIAOMI REDMI NOTE 2 (MIUIV7 DEV, CÓ TIẾNG VIỆT, CHPLAY)
Trước khi có bản ROM MIUIv7 Global chính thức, các bạn có thể sử dụng bản ROM Multi-language này cho . Đây là bản ROM MIUIv7 developer, có sẵn tiếng Việt và CHPlay, cập nhật thường xuyên.
Phiên bản mới nhất 5.9.2 đã fix được gần hết lỗi. máy...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]