E có con c3312r bị khóa máy vào sim, e flash z3x rùi,nhưng unlock ko được, kt thì thấy nó báo thiếu driver Trace P, e cài mãi k đc các bác ạ, ai có driver con này giúp e với

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]