có con 5 nguyên zin báo mật khẩu ko đúng em chạy lại ko hết, bác nào biết chỉ em với, tks[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]