nhờ ae đà lam qua giup minh nhé . minh nhận cây 1202 kẹp dòng kim không nhúc nhic . minh thay ic nguôn vấn không thây thay đôi mình tháo cpu đo lại . bât nguôn kim nhic 0,2 roi tut vê 0. minh đo ap chân màn hinh đầy đu ca xin anh em cho định hương giup


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]