e đang nhận máy sky không có tiếng việt..kiếm mờ mắt mà k thấy bản rom nào chuẩn...cho e xin rom up qua thẻ có tiếng Việt chuẩn ..máy đang ở 4.0.4 ..thanks


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]