ae ai làm ok rồi xin chia sẻ với ạ
Chú ý: Tiêu đề bài post gồm Tên Máy + Tên Bệnh. Tránh vi phạm nội quy ![Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]